Zapisy do naszego Przedszkola

Zaloguj

Przedszkole Publiczne nr 13

Adres:
ul. Przedszkolaków 7 33-100 Tarnów
Dyrektor:
mgr Barbara Chochołowicz
Telefon:
(014) 656-18-46
Email:
dyrpp13@umt.tarnow.pl
WWW:
http://pp13.edunet.tarnow.pl/pl
Typ jednostki:
Przedszkole

Zapisy do naszego Przedszkola

Wtorek , 18 marca  2014 

Nabór do tarnowskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2017/2018

KOMUNIKAT WYDZIAŁU EDUKACJI

dotyczący rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że do 15 kwietnia 2017 r. zostaną podane zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa.

Podstawa prawna: art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

 

 

Trwa przygotowanie systemu do elektronicznej rekrutacji do przedszkoli na terenie Miasta Tarnowa.

W serwisie internetowym http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/tarnow sukcesywnie będą umieszczane istotne informacje na temat rekrutacji oraz sposobu i terminów zapisów, a także informacje o przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa.

 

Zgodnie z harmonogramem w pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego bezpośrednio w przedszkolach (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu)  w terminie od 21 marca 2017 r. do 29 marca 2017 r.

Rejestracja nowych kandydatów rozpocznie się 30 marca 2017 r. i trwać będzie do 13 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00 zgodnie z Zarządzeniem  Nr 157/2017  Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia

17 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę  Miasta Tarnowa oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu.